Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Ko se nahajamo na določenem spletnem mestu, njegovo uporabo urejajo posebni splošni pogoji. Z vstopom na spletno mesto tako potrjujemo, da smo seznanjeni z vsemi splošnimi pogoji uporabe in da z njimi tudi v popolni meri soglašamo ter da nas določbe in splošni pogoji tudi zavezujejo. Ponudnik spletnega mesta oziroma spletne strani pa si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez kakršnih koli obvestil spremeni ali dopolni.

Prav vse podatke in informacije, ki so objavljene na spletnem mestu, ki ga uporabljamo, je potrebno pred uporabo tudi obvezno preveriti. Ponudniki spletnega mesta veliko pozornosti namenjajo pravilnosti in točnosti teh podatkov, prav tako jih tudi redno preverjajo ter posodabljajo. Ker pa se podatki lahko v določenem obdobju spremenijo, za to uporabnik ne odgovarja. Obenem ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. To velja tudi za vsa spletna mesta, ki so prek našega spletnega portala dostopna prek spletnih povezav. Zveze s takimi stranmi vzpostavljate povsem na lastno odgovornost.

Podatki na spletnih mestih, ki jih uporabljate oziroma obiskujete, so zgolj in samo informativne narave. Ponudnik zato ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebinah ter za nepravilnosti ter točnost objavljenih podatkov oziroma informacij. Do teh lahko pride zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali zaradi drugih številnih nepredvidljivih vzrokov. Vsebine na spletnih mestih torej lahko vsebujejo napake, netočnosti, slovnične ter tipografske napake.

Ponudnik spletnega mesta splošnih pogojev uporabe in drugih vsebin ni dolžan posodabljati. Vseeno pa to lahko naredi, ne da bi pred tem svoje uporabnike obvestil. Lastnik spletnega portala si namreč pridržuje pravico, da to lahko naredi kadar koli. Pri tem lahko spreminja ali dopolnjuje različne vsebine.

Vsako spletno mesto je intelektualna lastnina določenega ponudnika. Posledično je prav vse, torej vse informacije, vsi podatki, produkti ter podobno, zaščiteno z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih nikakor ne smemo spreminjati, kopirati, distribuirati, prikazovati, prenašati ter podobno.

Slike oseb, krajev, predmetov ter podobno so last ponudnika ali pa so bile objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli druga uporaba slik ali česa podobnega brez našega dovoljenja, je prepovedana. Predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic, ki se navezujejo na intelektualno lastnino, ali pa na predpise o varstvu osebnih podatkov.

Logotipi, blagovne znamke oziroma zaščitni znaki, ki so prikazani na spletnem mestu, so prav tako last upravljavca spletnega portala ali tretjih oseb. Uporabniki jih brez pisnega soglašanja lastnika nikakor ne smejo uporabljati. Vloge, v katerih so napisane tudi obrazložitve, zakaj se bodo določeni podatki uporabljali, je potrebno poslati na naslov ponudnika.

Spletno mesto lahko uporablja tudi zaščitena področja, do katerih lahko prihajamo s pomočjo gesel. Njihova uporaba je namenjena oziroma dovoljena samo pooblaščenim uporabnikom. Proti tistim, ki za to niso pooblaščeni, se ob zlorabi sistema lahko sproži sodni pregon.

Ponudnik spletnega mesta si pridržuje pravico, da se v primeru, če je do kršenja prišlo, posluži vseh možnih pravnih sredstev in pravic. Pri tem imamo v mislih tudi pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.